Untitled Document

مکيه جنسون (Key Species)


سڌاري واڌاري هيٺ
سنڌو ماحولي خطي جا ڪجهه وڻ ٽڻ

 

#

ديسي/ سنڌي نالو

سائنسي نالو

1

اَڪُ

Calotropis procera

2

ٻٻر

Acacia nilotica

3

بيد مشڪ

Eucalytputh camaldulensis

4

ٻير

Zizyphus nummularia

5

ديوي

Prosopis juliflora

6

ڊَڀ

Desmostrachya bipinnata

7

گاهه

Eragrostis japonica

8

گاهه

Eragrostis minor

9

ڄار / کٻڙ

Salvadora oleoides

10

ڄار / کٻڙ

Salvadora persica

11

ڪنڊي

Prosopis cineraria

12

ڪِرڙ

Capparis deciduas

13

لئي

Tamarix dioica

14

لئي

Tamarix aphylla

15

لئي

Tamarix kermanensis

16

لئي

Tamarix India L.

17

پن

Typha spp.

18

ٽالهي

Dalbergia sisso

سنڌو ماحولي خطي جا ڪجهه پکي

#

انگريزي نالو

سائنسي نالو

1

Ashy crowned finch-lark

Eremopterix grisea

2

Bank Myna

Acridotheres ginginuianus

3

Baya weaver

Ploceus philippinus

4

Black bellied tern

Sterna melanogaster

5

Black headed ibis

Threskiornis melanocephalus

6

Black Kite

Milvus migrans

7

Black Partridge

Francolinus francolinus

8

Black winged stilt

Himantopus himantopus

9

Blue Rock Pigeon

Columba liva

10

Brahminy Kite

Haliaster indus

11

Cattle egret

Bubulcus ibis

12

Common Babbler

Turdiodes caudatus

13

Common Crow Pheasant

Centropus sinensis

14

Common pochard

Aytha ferina

15

Common Redshank

Tringa totanus

16

Common Teal

Anas crecca

17

Great cormorant

Phalacrocorax carbo

18

Indian great-horned owl

Babo bubo

19

Indian Grey Partridge

Francolinus pondicerianus

20

Indian Pond Heron

Ardeola grayii

21

Jungle babbler

Turdiodes straita

22

Kentish plover

Charadrius alexandrines

23

Lesser golden-backed woodpecker

Dinopium benghalense

24

Lesser sand plover

Charadrius mangolus

25

Little cormorant

Phalacrocorax niger

26

Little egret

Egretta garzetta

27

Little grebe/dabchick

Tachybaptus ruficollis

28

Little Tern

Sterna albifrons

29

Mallard

Anas platyrhynchos

30

Painted stork

Mycteria leucocephala

31

Pallas’s Fishing Eagle

Haliacctus leucorhyplus

32

Pheasant-tailed Jacana

Hydrophasianus

33

Purple sunbird

Nectarinia asiatica

34

Red-wattled Lapwing

Hoplopterus indicus

35

Shoveller

Anas clypeata

36

Sindh sparrow

Passer pyrrhonotus

37

Western reef heron

Egretta gularis

38

White-breasted Water hen

Amauromis phoenicurus

سنڌو ماحولي خطي جا ڪجهه ننڍا ٿڻائتا جانور

#

انگريزي نالو

سائنسي نالو

1

Cairo spiny mouse

Acomys cahirnus

2

Balouchistan Gerbil

Gerbilus nanus

3

Common Rat

Rattus rattus

4

Common yellow-bellied bat

Scotophilus heather

5

Desert hare

Lepus nigricolis

6

Leaf-nosed bat

Asellia tridens

7

Sindh Rice Rat

Bandicota bengalensis

8

Palm Squirrel

Funambulus Pennantii

9

Indian bush rat

Golunda ellioti

10

Long-eared Hedgehog

Hemeichinus collaris

11

Indian crested porcupine

Hystrix indica

12

Indian Desert Jird

Meriones Hurrianae

13

Sand coloured rat

Millardia gleadwi

14

Soft-furred field rat

Millardia Meltada

15

Little Indian Field-mouse

Mus booduga

16

House mouse

Mus musculus

17

Grey spiny mouse

Mus saxicola

18

Short-tailed rat

Nesokia indica

19

Indian Hedgehog

Paraechinus micropus

20

Kuhl’s bat

Pipistrellus kuhlii

21

Large mouse tailed bat

Rhinipoma microphyllum

22

House shrew

Suncus Murinus

23

Indian Gerbil

Tatera indica

سنڌو ماحولي خطي جا ڪجهه وڏا ٿڻائتا جانور

#

سنڌي نالو

سائنسي نالو

انگريزي نالو

1

گدڙ

Canis aureus

Asiatic jackal

2

سياه گوش

Felis caracal

Caracal or Desert lynx

3

جهنگ ٻلو

Felis chaus

Jungle cat

4

ماش ٻلو

Prionailurus viverrinus

Fishing cat

5

ريگستاني ٻلو

Felis sylvestris ornate

Indian desert cat

6

لومڙ

Vulpes bengalensis

Bengal fox

7

ريگستاني لومڙ

Vulpes vulpes pusilla

Desert fox of Red fox

8

لڌڙو

Lutrogale perspicillata

Indian otter

9

نور

Herpestes javanicus

Small Indian mongoose

10

نور

Herpestes edwardsi

Grey mongoose

11

مشڪ ٻلو

Viverricula indica

Small Indian civet

12

ڦاڙهو

Axis porcinus

Hog deer

13

سوئر / مرون

Sus scrofa

Indian wild boar

14

چنڪارا غزالي هرڻ

Gazalla bennettii

Chinkara

15

جنگلي گڏهه

Equus sp.

Feral donkey

16

ٻلهڻ

Platanista minor

Indus dolphin

17

ملهار

Tursiops truncates

Bottle-nosed dolphin

18

هما

Sousa chinensis

Hump-backed dolphin

19

ٻرون

Neophocaena hocaenoides

Finless porpoise

20

ڇلا مرون

Manis crassicaudata

Indian Pangolin

سنڌو ماحولي خطي جا ڪجهه جل ٿل واسي (Amphibians) ۽ رڙهندڙ (Reptiles) .

#

انگريزي نالو

سائنسي نالو

1

Indian Sawback River Turtle

Kachuga tecta

2

Spotted pond Turtle

Geoclemus hamiltonii

3

Brahminy River Turtle / Crowned River Turtle

Hardella thurjii

4

Marsh/Snub-nosed Crocodile

Crocodylus Palustris

5

Indian Sand Swimmer

Ophiomorus tridactylus

6

Resselle Sand Boa

Eryx conicus

7

Indian Rock Python

Molurus

8

Pakistan Ribbon / Sand Snake

Psamophis I. leithii

9

Common Rat Snake

Ptyas m. mucosus

10

Eastern Saw- scaled Viper

Echis carinatus sochureki

11

Dwarf Seasnake

Hydrophis caerulescens

12

Assam Toad/ Indus Valley Toad/ Marbled Toad

Bufo stomaticus

13

Common Skittering Frog

Euphlyctis c. cyanophlyctis

14

Indus Valley Bullfrog

Hoplobatrachus tigerinus

15

Indian Fringee-fingered Lizart

Acanthodactylus cantoris

 

سنڌو ماحولي خطي جي تازي پاڻيءَ جون ڪجهه مڇيون

#

سنڌي نالو

سائنسي نالو

1

چيتو

Channa murulia

2

شاڪر

Channa punctata

3

موراکي

Cirrhinus mrigala

4

گنير

Cirrhinus reba

5

ڌوڱيڻو

Clupisoma garua

6

ڪنگي

Colisa fasciata

7

ٿيلهي

Gibelion catla

8

گلو

Glossogobius giuris

9

پالري

Gudusia chapra

10

لهر

Heteropneustes fossilis

11

ڏاهي

Lebeo calbasu

12

سرهيو

Lebeo gonius

13

ڪرڙو/ رهو

Labeo rohita

14

ٿينڱڻيو

Mystus cavasius

15

گنڌاڻي

Notopterus notopterus

16

ديو

Oreochromis mossambicus

17

مکڻي

Osteobrama cotio

18

پوپري

Puntius sophore

19

پوپري

Puntius ticto

20

کڳو

Rita rita

21

سينگاري

Sperata sarwari

22

ڄرڪو

Wallago attu

23

ڪنگ

Xenentodon cancila

 

 

Untitled Document Publications